Mamuju Ethnic

Informasi & Literasi Budaya Mamuju

Senin, 13 Agustus 2018

Pulando Ampe Karambu

Diang setto carita, dioloq itte oloq-oloq sipaccarita ki iyya. Inne carita Pulando ampe dikua Karambu. Inne Pulando itte allo sannao mariona, mudende sau domai, pokoqna itte allo Pulando mario sisiqda. Wattuna mudende uqde nakita diang bujung diolona, iyya lammemo naung Pulando, uqde mala mindaiq. Masarano nyamana, pikkirna umbatente mangkitai cara ampeq mala mendaiq suqbe jaling dibujung. Sementara itte  mampikkir liumo Karambu. Nakitamo Karambu gelle mariona. Mengkutanamo Karambu " Apakittu mupogauq Pulando ?". Nakuamo Pulando " Ee,.. kita ko deq itte langiq karambu?, melo na ropoq domai". Nakuamo Karambu " Jagai meloq  aq taku mating lea !!". Nakuamo Pulando " mala ki tapi mendaiq aq dibokoq mu ". Iyo ,.." Nakua Karambu. Naungmo kasiq Karambu apaq marakka naropoq bedeq langiq, tappa menkondongmo naung di bujung. Begitu tanda naung. Tappa mengkondongmo Pulando masiga-sigaq daiq dibokoqna Karambu, langsung kumondong dai dipontana. Tappa nakua Pulando, " Humm, kuatta kobomo  Pulando! ". Jaungmo iyya Karambu kasiq dibujung, sumangi uqde do mala mindaiq. Malaimo masiga-siga Pulando mario nyamana. Cappu carita. (A. H.2018).
Terjemahan :
Pelanduk dan Kerbau
Ada satu cerita bahwa dahulu kala binatang bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Disuatu waktu ada seekor binatang Pelanduk yang saat itu sangat senang dan gembira. Dia berlarian kesana kemari. Ketika berlari kegirangan kesana kemari itu diapun tak melihat ada sumur dihadapannya, akhirnya Pelanduk pun terjatuh kedalam sumur itu dan berusaha untuk naik kembali. Tapi lubang sumur itu terlalu dalam sehingga Pelanduk tak mampu naik ke atas. Pelanduk pun berputus asa sambil berfikir bagaimana bisa cara untuk naik ke atas.
Beberapa waktu kemudian Pelanduk yang terus berfikir dan mencari akal untuk naik, lewatlah seekor Kerbau didekat sumur tempat Pelanduk terjatuh tadi. Kerbau tadi akhirnya melihat Pelanduk yang ada didalam sumur dan berkata " Apa yang sedang kau lakukan Pelanduk ? " tanya Kerbau dengan nada keheranan. Tibalah akal Pelanduk untuk memanfatkaan si Kerbau. Berkatalah si Pelanduk pada Kerbau " Hai..! Kerbau, lihatlah langit itu tak lama lagi nampak mau rubuh, turunlah kesini bersembunyi denganku". Kerbau kaget dan berkata "Bolehkah saya bersembunyi disitu denganmu?". Boleh asal aku berdiri diatas punggungmu?". "Iya boleh" kata si Kerbau. Tanpa pikir panjang si Kerbau langsung lompat turun kedalam lubang sumur tersebut, bersamaan pula si Pelanduk langsung lompat kepunggung Kerbau dan langsung melompat keatas permukaan. Saat itupula dengan senangnya si Pelanduk yang telah berhasil naik berkata " Humm, saya telah mengakalimu lagi Kerbau !", sambil tertawa senang. Tinggallah si Kerbau seorang diri didalam sumur menangisi dirinya yang terjebak dan telah diakali si Pelanduk. Pulanglah si Pelanduk secepatnya dengan hati yang senang dan riang kembali. Tamat. ( A. H.2018).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar